งาน VIJU-60 YEARS.

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 

Description

งาน VIJU-60 YEARS. ของที่ระลึก แก้วมัคหูช้าง 6 ที่ พร้อมกล่องผ้าไหม ปั๊มโลโก้ฟร์อยสีทองที่กล่องผ้าไหม