Home |  Log In Tel : 081-822-5520, 080-600-7190 Email : info@benjarong.net : Line ID : eak099
      

   Home » Thai Bowl » โถเบญจรงค์ 7-8 นิ้ว » โถเบญจรงค์ 8 นิ้ว ประเพณีไทย เคลือบด้าน


โถเบญจรงค์ 8 นิ้ว ประเพณีไทย เคลือบด้าน

6,422 Baht

ลวดลายไทยและเครื่องเบญจรงค์ สิ่งล้ำค่าจากกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณ วัฒนธรรมที่สืบสานผ่านกาลและเวลา และสร้างชื่อเสียงในด้านศิลปะ วัฒธรรมให้แก่ประเทศไทย ลวดลายประเพณีไทย ที่จะเล่าเรื่องราวผ่านชิ้นงานเบญจรงค์ให้คงอยู่ตลอดไป ผ่านทุกภาษาด้วยภาพจิตกรรมอันล้ำค่า


ขนาด : สูง 11 นิ้ว, กว้าง 8 นิ้ว

Add to Cart:

  • Benjarong Model: U_Toh7_211_0308
  • Shipping Weight: 8 unit
  • 3 Units in Stock


This เบญจรงค์ product was added to our catalog on Wednesday 12 March, 2008. | Home |  Contact Us |  New Arrival | 

Your IP Address is: 54.242.205.33

Copyright © 2003-2008 www.Benjarong.NET. Software Powered by Zen Cart

Boonyarat Benjarong Hot Line : 080-600-7190, Office : 02-279-6900 - Email : info@benjarong.net

Design and Manage by warpluna@yahoo.com (If you need the professional e-commerce with online marketing)