Home |  Log In Tel : 081-822-5520, 080-600-7190 Email : info@benjarong.net : Line ID : eak099
      

   Home » MUG Benjarong » แก้วมัคเบญจรงค์ ลายเขี้ยวยักษ์ เคลือบด้าน


แก้วมัคเบญจรงค์ ลายเขี้ยวยักษ์ เคลือบด้าน

1,216 Baht

ลวดลายอันล้ำลึก และดึงดูดความทุกความรู้สึกแห่งความเป็นไทย ผ่านงานศิลป์ชั้นสูงจากช่างฝีมือปราณีต? ชิ้นงานที่จะสร้างความประทับใจในความเป็นไทย เหมาะอย่างยิ่ง กับการมอบเป็นของที่ระลึกให้กับชาวต่างชาติ นำเสนอผ่านสีสันอันสดใสหลากสี แต่ยังคงความเข้มขรึมในตัวลาย

Product Dimension
สูง : 6 นิ้ว
กว้าง : 4.5 นิ้ว (รวมหูจับ)

ขนาดกล่องผ้าไหม กล่องเดี่ยว :?? 15 x 19 x 12 เซนติเมตร น้ำหนัก 1 ? กิโลกรัม
ขนาดกล่องผ้าไหม กล่องคู่ :?????? 29 x 19 x 12 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม
?Add to Cart:

  • Benjarong Model: U-MUG-411-M
  • Shipping Weight: 4 unit
  • 995 Units in Stock


This เบญจรงค์ product was added to our catalog on Monday 08 June, 2009.