Home |  Log In Tel : 081-822-5520, 080-600-7190 Email : info@benjarong.net : Line ID : eak099
      

   Home » Dinner set and table ware

Dinner set and table ware
Product Image Item Name- Price
กล่องและขนาดของเบญจรงค์

กล่องและขนาดของเบญจรงค์Add:

ช้อนส้อม ลายพิกุลทอง

ช้อนส้อม ลายพิกุลทอง

ช้อนส้อม ลายพิกุลทอง
1,330 Baht

Add:

ชุด เค้ก

ชุด เค้ก

ชุดเค้ก จานรอง 2 ชั้น ช้อนส้อม ที่ตักเค้ก ถ้วย จานใหญ่ ถาดใส่เนยพร้อมฝากปิด


Add:

ชุด จาน และ ช้อนส้อม

ชุด จาน และ ช้อนส้อม

ชุด จานกินข้าว ขนาด 8 นิ้ว และ ช้อนส้อม ลายพิกุลทอง สีแดง พร้อมกล่องผ้าไหม
3,002 Baht

Add:

ชุดชามกุหลาบ ลายดอกไม้

ชุดชามกุหลาบ ลายดอกไม้

ชุดชามกุหลาบ ลายดอกไม้ ประกอบด้วย ชาม 6 ที่
6,460 Baht

... more info
Sold Out. Re-order please click contact us links.

ชุดชามฝา 8 ชิ้น ลายประเพณีไทย เคลือบมัน

ชุดชามฝา 8 ชิ้น ลายประเพณีไทย เคลือบมัน

ชุดชามฝา ลายประเพณีไทย เขียนลวดลายด้วยน้ำทอง สำหรับถวายอาหารพระในโอกาสพิเศษ
13,680 Baht

Add:

ชุดชามฝา ลายพุ่มตา เคลือบมัน ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ชุดชามฝา ลายพุ่มตา เคลือบมัน ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ชุดชามฝาเบญจรงค์ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ 1 ชุด ประกอบด้วย 8 ชิ้น
11,704 Baht

Add:

ชุดชามหวาน 8 ใบ ลายบัวสวรรค์ (ขันโตก)

ชุดชามหวาน 8 ใบ ลายบัวสวรรค์ (ขันโตก)

ชุดชามหวาน 8 ใบ ลายบัวสวรรค์ (ขันโตก) 1 ชุดประกอบด้วย 1. ชามขนาด 8 นิ้ว 1 ใบ 2. ชามขนาด 5 นิ้ว 5 ใบ 3. ชามขนาด 4 นิ้ว 1 ใบ 4. ชามขนาด 3 นิ้ว 1 ใบ
9,880 Baht

... more info
Sold Out. Re-order please click contact us links.

ชุดชามหวาน 8 ใบ ลายพุ่มตา เคลือบด้าน

ชุดชามหวาน 8 ใบ ลายพุ่มตา เคลือบด้าน

ชุดชามหวาน 8 ใบ ลายพุ่มตา เคลือบด้าน 1 ชุดประกอบด้วย 1. ชามขนาด 8 นิ้ว 1 ใบ 2. ชามขนาด 5 นิ้ว 5 ใบ 3. ชามขนาด 4 นิ้ว 1 ใบ 4. ชามขนาด 3 นิ้ว 1 ใบ
9,310 Baht

... more info
Sold Out. Re-order please click contact us links.

ชุดชามหวาน เบญจรงค์ 8 ชิ้น ลายพิกุลทอง

ชุดชามหวาน เบญจรงค์ 8 ชิ้น ลายพิกุลทอง

ชุดชาม 8 ชิ้น สำหรับถวายอาหารพระ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ หรือ งานมงคลต่าง ๆ
14,478 Baht

Add:

ชุดเบญจรงค์ ดินเนอร์ สำหรับ 6 ที่

ชุดเบญจรงค์ ดินเนอร์ สำหรับ 6 ที่

เป็นงานเบญจรงค์ ผสมผสานกับเทคนิคสีน้ำมัน ด้วยการเพ้นท์ลวดลายดอกไม้ผสมลงไปกับจานเบญจรงค์ และ อบ แบบเทคนิคเบญจรงค์ โดยปกติแล้ว งานลายดอกไม้เหล่านี้...
220,400 Baht

Add:

ชุดพริกไทยเกลือ ทรงWindsor

ชุดพริกไทยเกลือ ทรงWindsor

ชุดพริกไทย-เกลือ ตั้งโต๊ะ ทรง Windsor จัดวางในกล่องอย่างสวยงาม เหมาะสำหรับมอบให้เป็นของที่ระลึก ขนาดแก้ว : สูง 5 x ความกว้าง 7.5 เซนติเมตร ขนาด...
988 Baht

Add:

ชุดพริกไทยเกลือ ปลา ลาย มะลิ

ชุดพริกไทยเกลือ ปลา ลาย มะลิ

ชุดพริกไทยเกลือ ปลา ลาย มะลิ
1,216 Baht

Add:

ชุดพริกไทยเกลือลายพิกุลทอง

ชุดพริกไทยเกลือลายพิกุลทอง

ชุดเกลือพริกไทย
1,216 Baht

Add:

ชุดพริกไทยไก่ ลายทองนูน

ชุดพริกไทยไก่ ลายทองนูน

ชุดพริกไทยไก่ ลายทองนูน
1,216 Baht

Add:

ชุดพริกไทยไก่ ลายหยดเทียน

ชุดพริกไทยไก่ ลายหยดเทียน

1,520 Baht

Add:

ถ้วยซุปพร้อมจานรองแบบมีฝา

ถ้วยซุปพร้อมจานรองแบบมีฝา

ถ้วยซุปพร้อมจานรองแบบมีฝา
1,900 Baht

Add:

ถ้วยซุปพร้อมจานรองแบบไม่มีฝา

ถ้วยซุปพร้อมจานรองแบบไม่มีฝา

ถ้วยซุปพร้อมจานรองแบบไม่มีฝา
1,634 Baht

Add:

ถาดเสิร์ฟ เบญจรงค์ ขนาดกลาง

ถาดเสิร์ฟ เบญจรงค์ ขนาดกลาง

ถาดเสิร์ฟ เบญจรงค์ ขนาดกลาง ใช้สำหรับจัดวางของ เพิ่มความงดงาม ในโอกาสพิเศษ จัดวางในกล่องอย่างสวยงาม เหมาะสำหรับมอบให้เป็นของที่ระลึก ขนาดถาด : 13 x...
1,406 Baht

Add:

 | Home |  Contact Us |  New Arrival | 

Your IP Address is: 54.227.127.109

Copyright © 2003-2008 www.Benjarong.NET. Software Powered by Zen Cart

Boonyarat Benjarong Hot Line : 080-600-7190, Office : 02-279-6900 - Email : info@benjarong.net

Design and Manage by warpluna@yahoo.com (If you need the professional e-commerce with online marketing)